ÅRSMØDE 2022 I FORUM FAABORG

Der indkaldes hermed til årsmøde i FORUM FAABORG – mere korrekt til årsmøde i Den almen-nyttige Erhvervsdrivende Fond, Faaborg Hallerne

onsdag den 23. november 2022 i FORUM FAABORG – kl. 19:30

Alle som har et aktivt FLEX-medlemskab samt een repræsentant pr. aktiv bruger-forening kan deltage. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Fondens vedtægter kan downloades nederst på siden, man er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis de skulle give anledning til spørgsmål.

På årsmødet vil vi arbejde efter følgende dagsorden:

1. Udpegning af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af økonomisk status
4. Udpegning til bestyrelse
Der skal til dette årsmøde udpeges to bestyrelsesmedlemmer, idet der i den siddende bestyrelse vil være tre poster (Mads Holdgaard, Jens Udenby og Erik Moretto) som fortsatte medlemmer, og to udpeges af den udpegede bestyrelse.
5. Eventuelt

Til orientering kan nævnes at bestyrelsen består af 7 medlemmer – to udpeges i lige år, tre udpeges i ulige år – de to resterende medlemmer udpeges af de af brugerne udpegede bestyrelsesmedlemmer – et medlem for ulige og et for lige år. Der søges i videst mulig udstrækning at få udpeget bestyrelsesmedlemmer med nødvendige kompetencer for arbejdet i bestyrelsen.
Da gennemgang af årsregnskab bygger på resultat/status for ultimo 2021, vil der selvfølgelig blive sat fokus på en mere opdateret økonomisk status og dermed på de udfordringer, der har været hen over året, samt de løsningsmodeller bestyrelsen har valgt at bygge en fornuftig og forsvarlig drift på.

Af hensyn til arrangementet vil FORUM FAABORG sætte pris på tilmelding på email til aarsmoede2022@forumfaaborg.dk – tilmelding er ikke noget krav, men vil hjælpe os meget med forberedelse og tilrettelæggelse af mødet. Indtjekning til mødet kan ske fra kl. 19:15.

På gensyn den 23. november 2022.

Med venlig hilsen
DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE
FOND, FAABORG HALLERNE

Fondens vedtægter kan hentes her – DOWNLOAD VEDTÆGTER

Du kan læse referatet her – DOWNLOAD REFERAT

Hent beretning/slides her – DOWNLOAD BERETNING