ÅRSMØDE 2023 I FORUM FAABORG

Der indkaldes hermed til årsmøde i FORUM FAABORG – mere korrekt til årsmøde i Den almennyttige Erhvervsdrivende Fond, Faaborg Hallerne

tirsdag den 5. december 2023 i FORUM FAABORG – kl. 19:30

Alle som har et aktivt FLEX-medlemskab samt een repræsentant pr. aktiv bruger-forening kan deltage. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Fondens vedtægter kan downloades nederst på siden, man er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis de skulle give anledning til spørgsmål.

På årsmødet vil vi arbejde efter følgende dagsorden:

1. Udpegning af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af økonomisk status
4. Udpegning til bestyrelse
På valg er: Mads Holdgaard, Erik Moretto, Jens Udenby (alle modtager genvalg)
5. Eventuelt

Til orientering kan nævnes at bestyrelsen består af 7 medlemmer – to udpeges i lige år, tre udpeges i ulige år – de to resterende medlemmer udpeges af de af brugerne udpegede bestyrelsesmedlemmer – et medlem for ulige og et for lige år. Der søges i videst mulig udstrækning at få udpeget bestyrelsesmedlemmer med nødvendige kompetencer for arbejdet i bestyrelsen.
Da gennemgang af årsregnskab bygger på resultat/status for ultimo 2022, vil der selvfølgelig blive sat fokus på en mere opdateret økonomisk status.

Af hensyn til arrangementet vil FORUM FAABORG sætte pris på tilmelding på email til aarsmoede2023@forumfaaborg.dk – tilmelding er ikke noget krav, men vil hjælpe os meget med forberedelse og tilrettelæggelse af mødet. Indtjekning til mødet kan ske fra kl. 19:15.

På gensyn den 5. december 2023.

Med venlig hilsen
DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE
FOND, FAABORG HALLERNE

Fondens vedtægter kan hentes her – DOWNLOAD VEDTÆGTER

Du kan læse referatet her – https://www.forumfaaborg.dk/wp-content/uploads/2023/12/Referat-aarsmoedet-2023-1.pdf