Erik Breum Andersen kan kontaktes på nedenståedne e-mail og telefonnr..

Erik Breum Andersen kan kontaktes på nedenståedne e-mail og telefonnr..

Velkommen til Forum Faaborg

Velkommen til et hektisk og udviklende mødested i Faaborg.

Vores mål for de kommende år er enkle; Vi skal have mere aktivitet. Forum Faaborg skal tredoble antallet af brugere via en aktiv indsats.

Mere Aktivitet

Mere aktivitet skal skabes ud fra flg. tre tanker;

  • Vi skal skabe de bedst mulige rammer for at flere begynder at dyrke idræt
  • Vi skal have flere og bedre faciliteter i Faaborg By
  • Vi skal have et mere alsidigt idrætstilbud til alle

Har du spørgsmål eller behov for en dialog om Forum Faaborg, så er du altid velkommen til at kontakte mig eller en fra personalet.

Centerchef

Erik Breum Andersen

Log ind

Her kan du logge ind til vores intranet. Login fås af medarbejdere ved henvendelse til administrationen i Forum Faaborg