Vision

Mere aktivitet

Forum Faaborg skal være byens samlingssted der bygger på frivillighed. Alle aldersgrupper skal have et naturligt ærinde i huset og alle skal være velkommen.

Forum Faaborg bidrager aktivt til borgernes fysiske og mentale sundhed gennem sundhedsfremmende aktiviteter, samvær, engagement, leg og læring samt samling af store dele af den organiserede og selv organiserede aktivitet i Faaborg.

Forum Faaborg skal binde partnerskaber mellem offentlige og private institutioner og herved bidrage til udvikling af erhverv, handel og turisme.
Forum Faaborg skal være kraftcenter og udviklingsinspirator inden for sundhed og frivillighed for herigennem at understøtte og påvirke folkesundheden kommunalt, regionalt og på landsplan.

Den enkelte kunde og forening skal føle sig værdsat og værdifuld i Forum Faaborg.

Log ind

Her kan du logge ind til vores intranet. Login fås af medarbejdere ved henvendelse til administrationen i Forum Faaborg