Udviklingsplaner

Det danske samfund gennemgår en voldsom forandring som på virker vores oplevelse af verden og ikke mindst vores syn på velfærdssamfundet.

Denne påvirkning påvirker også et idrætscenter i Faaborg, hvor kommunale tilskud og spare tendenser udfordrer fritidslivet.

En NY rolle i samfundet

Bestyrelsen i Forum Faaborg har valgt at udfordre vores syn på velfærdssamfundet, ved at igangsætte en fysisk og mental transformation af idrætslivet lokalt. Vi tror på at vi kan påvirke det samfund vi alle er en del af.

Forum Faaborg vil fremadrettet være en igangsætter og inspirator, og påtager os en ny rolle i samfundet. Vi ønsker at tage et medansvar for fremtidens velfærd, ved at koble idræt, sundhed og frivillighed i en bæredygtig organisation.

Faaborg Midtfyns Kommune har investeret 15,2 millioner i projektet. Vores mål er via fonde og andre investorer at få igangsat en udvidelse af centerets faciliteter i 2014. Store ombygninger af de eksisterende faciliteter er en del af denne udviklingsplan.

En tre dobling af aktivitetsniveauet

Frem til 2015 forventer vi at tre dobble antallet af brugere i Forum Faaborg.

Den første del af denne transformation er igangsat med FLEX Motion, hvor vi åbner op for den selvorganiserede idræt i centeret. I 2013 ønsker vi at gå et skridt videre ved at fokusere på at få en aktiv rolle i samspil med partnere om forankring af genoptræning i et aktivt miljø som Forum Faaborg.

Log ind

Her kan du logge ind til vores intranet. Login fås af medarbejdere ved henvendelse til administrationen i Forum Faaborg