Indsatsområder

Centerets identitet vil fremadrettet bygge på idræt, sundhed og Frivillighed.

Idræt

Centeret skal være samlingsstedet og udgangspunktet for såvel den organiserede og selv organiserede idræt i Faaborg og omegn. Med professionelle og moderne faciliteter. En mangfoldighed i udbud, og kvalitet i instruktør staben. Vi forventer herved at 3 double antallet af gæster over en 4 årig periode ved at igangsætte mange nye spændende tiltag.

Sundhed

Centeret vil påtage sig en aktiv rolle i at løfte livskvaliteten og sundheden lokalt ved at være katalysator og igangsætter på området. Såvel forebyggelse og genoptræning skal vægtes og tilføre værdi til alle grupper i samfundet. Via partnerskaber med kommunale og private udbydere vil vi udnytte faciliteter og kompetencer i centeret til fælles værdi for borgerne.

Frivillighed

Et netværk af frivillige, skal være fundamentet og livsnerven i centeret. Nemlig lyst og motivation for bevægelse og sociale netværk. Koblingen mellem personale, foreninger, instruktører og frivillige skal dyrkes og sikre at kulturen i centeret bygger på livskvalitet.

Log ind

Her kan du logge ind til vores intranet. Login fås af medarbejdere ved henvendelse til administrationen i Forum Faaborg