En ny rolle  i samfundet

Fritidslivet er i de senere år blevet udfordret økonomisk.

Der er færre penge til området og intet tyder på at de kommende mange år, vil gøre det muligt at investere i området for kommunalt regi.

Hvis ingen gør noget – så vil vores kendte frivillige idrætsliv derfor langsomt dø ud.

Vi ser det allerede i de små byer, hvor sportshaller forfalder og hvor aktivitetsniveauet er på et minimum.

Vi ønsker et aktivt idrætsliv

Vi ønsker at gøre noget ved udviklingen og sikrer at vi i Faaborg også i de kommende år har mange attraktive faciliteter og tilbud til såvel børn og voksne.

Derfor investerer vi energi i at påvirke samfundet.

Log ind

Her kan du logge ind til vores intranet. Login fås af medarbejdere ved henvendelse til administrationen i Forum Faaborg