Hvad er Frivillighed ?

Ved frivilligt arbejde forstås en indsats, der:

Er frivillig

Det vil sige at aktiviteten udføres af eget ønske, lyst og interesse, samt at personen derfor kan stoppe hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven.

Ikke er lønnet

Frivillighed er ikke lønnet.

At frivilligt arbejde ikke er lønnet udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførslen af opgaven, for eksempel transport- og telefonudgifter. Eller at en person modtager et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde eller at indsatsen bevirker at en forening modtager et symbolsk beløb for indsatsen.

Er til gavn for andre end én selv og ens familie

Frivilligt arbejde i den gængse afgrænsning omfatter kun indsats, der er formelt organiseret og dermed ikke almindelig hjælpsomhed eller medborgerskab.

Frivilligt arbejde i Forum Faaborg er således organiseret og til gavn for centeret, foreninger og de mennesker der færdes i og omkring vores indsatsområder. Alle der frivilligt organiserer sig i og omkring vores indsatsområder vægtes ligeværdigt fra Forum Faaborgs side.

Log ind

Her kan du logge ind til vores intranet. Login fås af medarbejdere ved henvendelse til administrationen i Forum Faaborg