Frivillig i Forum Faaborg

Frivilligt arbejde i Forum Faaborg kan have en idrætsligt, social eller praktisk tilgang.

Idrætsligt arbejde

Idrætsligt arbejde forstås som den aktivitet eller indsats, der sigter imod at indgå som leder og træner i foreninger med fokus på bevægelse, motorisk træning, bold og slagspil eller anden idrætslig aktivitet inde som ude. Arbejdet sigter mod at udvikle børn, unge og voksnes integrering i sociale miljøer og fællesskaber gennem bevægelse. At inspirere og motivere til en sund levestil.

 • Bestyrelsesarbejde i foreninger
 • Leder- og trænere i foreninger
 • Trænere og hjælpere tilknyttet FLEX Motion
 • Sportshjælpere, fx livreddere, billetsælgere, støttepersoner ved arrangementer m.m.
 • Idræts pas hjælpere

Socialt arbejde

Socialt arbejde forstås som den aktivitet eller indsats, der sigter imod at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg. Frivilligt socialt arbejde skal ydermere forstås som den indsats, der sigter imod at løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område, det vil sige det område, som er tæt knyttet til social- og sundhedspolitikken.

 • Sociale foreninger som diabetes, KOL m.m. tilknyttet træning og genoptræning
 • Sociale hjælpere ved igangsættelse af projekter og til støtte af udsatte grupper
 • Idræts pas hjælpere
 • Aktiviteter og støttearrangementer i forhold til velgørenhed og andet.

Praktisk arbejde

Praktisk arbejde forstås som den aktivitet eller indsats, der sigter imod opgaver i centeret der vil højne gæstens daglige oplevelse af service og kvalitet. Arbejde, som vil understøtte, opkvalificere og supplere personales(lønnet) muligheder. Praktisk arbejde kan typisk være koblet på konkrete arrangementer, eller daglige/ugentlige rutiner, som ellers ikke kan og vil blive løftet. Aktiviteter som heller ikke for en hver pris skal løftes.

 • Praktiske hjælpere/grupper tilknyttet konkrete projekter i Forum Faaborg
 • Daglige/ugentlige opgaver som understøtter et fleksibelt hus, fx løsning af billettering i weekender, hjælp i cafe’ m.m.
 • Vedligeholdelse af udstyr

Log ind

Her kan du logge ind til vores intranet. Login fås af medarbejdere ved henvendelse til administrationen i Forum Faaborg