Orange (Fitness)

Orangemedlemskab er kun målrettet fitnesslokalet. Medlemskabet  er for dig der gerne vil træne i fitness lokalet og ikke har behov for holdtræning og øvrige aktiviteter. Holdtræning kan tilkøbes

Fitness lokalet er indrettet med de nyeste maskiner fra Techno Gym

Her kan du træne så ofte du ønsker inden for åbningstiderne 05.00 – 22.00.

Medlemskab

200 kr. pr. mdr.

Årsmedlemskab  2.050 kr.

Bestilling og afbestilling

Du vil kunne tilmelde dig via nettet og herefter møde op og få udleveret dit armbånd. Ved fremmøde vil du modtage en introduktion til medlemskabet. Ligeledes vil du få udleveret regler og retningslinjer.

 Du tegner medlemskab i Cafe’en i hallen på 1. sal eller i svømmehallen

  • Fremtidig betaling foregår via PBS. Manglende PBS betaling medfører et gebyr Kr. 25,- pr. girokort.
  • Medlemskabet fortsætter automatisk hver måned
  • Evt. opsigelse eller berosætning af medlemskab SKAL ske skriftligt til Forum Faaborg inden den 15. i måneden, hvis det skal ophøre/sættes i bero ved månedens udgang.
    Efter den 15. er medlemskabet forpligtende indtil udgangen af den efterfølgende måned

Et personlig medlemsskab

Medlemskabet er personligt og kan ikke anvendes af andre. Såfremt der foregår misbrug, forbeholder vi os ret til at bortvise uden refundering af indbetalt medlemskab.

Som medlem får du tildelt en personlig chip som giver dig adgang til faciliteter. Du skal altid huske at “tjekke ind” med chippen før du begynder at træne. Du skal altid tjekke ind til en aktivitet, så dit fremmøde er registreret.

Log ind

Her kan du logge ind til vores intranet. Login fås af medarbejdere ved henvendelse til administrationen i Forum Faaborg